Odpowiedzi

2009-11-03T15:06:17+01:00
Produkcja w systemie ekologicznym bardzo powoli, ale rozszerza się w naszym kraju. Wielu specjalistów sądzi, że to jedna z wielu szans dla naszego rolnictwa. Rolnicy w większości kwestionują takie stwierdzenie, bo nie widzą większych różnic pomiędzy konwencjonalnym systemem produkcji jaki jest dziś powszechnie stosowany a systemem ekologicznym. Większość gospodarstw nie przechodziła procesu intensyfikacji produkcji rolnej, w którym zużywa się duże ilości środków ochrony roślin i nawozów. Rolnictwo ekologiczne różni się jednak od naszego rolnictwa konwencjonalnego. Polega ono bowiem na świadomym eliminowaniu chemii z produkcji rolnej. Wymaga dużo większej wiedzy z różnych dziedzin, aby móc maksymalnie wykorzystać walory przyrody. Produkcja ziemniaków w systemie ekologicznym jest trudna, ale perspektywiczna i opłacalna. Na tle masowej produkcji ziemniaków w naszym kraju ziemniak ekologiczny znajduje nabywców. Będzie ich w przysz łości jeszcze więcej, gdy społeczeństwo będzie bogatsze, gdy zaufa, że produkt z napisem "ekologiczny" będzie rzeczywiście produktem ekologicznym. Wymaga to jednak od rolnika przestawienia swej mentalności, poddanie się procedurze certyfikacji a przede wszystkim przyswojenie sobie wiedzy o rolnictwie ekologicznym.
2009-11-03T15:07:34+01:00
Ekologiczna uprawa nie musi oznaczać drzew zaniedbanych, porażonych przez choroby i szkodniki, rosnących w sięgającycm do kolan gąszczu chwastów.. To możliwość produkcji zdrowych owoców przy racjonalnym korzystaniu z zasobów środowiska naturalnego. To ciągła obserwacja zależności pomiędzy organizmami i środowiskiem oraz stosowanie metod produkcji, których dostarcza nam sama natura. To wreszcie, mimo naszych wysiłków, zgoda na często niższe i gorsze pod względem wyglądu plony
2009-11-03T15:55:29+01:00
Oznacza system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej
w obrębie gospodarstwa oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie substancjach. Podstawową zasadą jest odrzucenie w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej ( np. syntetycznych pestycydów), weterynaryjnej (np.hormonów) i spożywczej oraz bez wprowadzania organizmów transgenicznych (modyfikowanych genetycznie). Jest to system trwały, samowystarczalny i ekonomicznie bezpieczny.
Zasadą rolnictwa ekologicznego jest produkować możliwie najwięcej, ale w zgodzie z przyrodą,
respektując jej prawa i zależności. Profil gospodarstwa dobiera się w zgodzie z warunkami naturalnymi - typem gleby, lokalnym mikroklimatem, warunkami wodnymi.