Łatwe zad :)
Chemia :
1.W formie czasteczkowej jonowej i jonowej w sposob skrocony napisz rowniania miedzy substancjami zachodzące w roztworach wodnych a)HCOOH + Na --->
b)Mg(CH3COO)2 + HCl
2.Ułóż rownania dysocjacji jonowej
a) kwasu propionowego
b)propionianu potasu
3.Napisz reakcję kwasu mrówkowego z zasadą sodowa (jonowo,jonowo w sposób skrócony i skrócony)

1

Odpowiedzi

2013-06-25T08:49:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1
a) 2HCOOH + 2Na ---> 2HCOONa + H₂
2HCOO⁻ + 2H⁺ + 2Na ---> 2HCOO⁻ + 2Na⁺ + H₂
2H⁺ + 2Na ---> 2Na⁺ + H₂


b) (CH₃COO)₂Mg + 2HCl ---> 2CH₃COOH + MgCl₂
2CH₃COO⁻ + Mg²⁺ + 2H⁺ +2Cl⁻ ---> 2CH₃COOH + Mg²⁺ + 2Cl⁻
2CH₃COO⁻ + 2H⁺  ---> 2CH₃COOH 

2
a) C₂H₅COOH --H₂O--> C₂H₅COO⁻ + H⁺
b) C₂H₅COOK --H₂O--> C₂H₅COO⁻ + K⁺

3
HCOOH + NaOH ---> HCOONa + H₂O
HCOO⁻ + H⁺ + Na⁺ + OH⁻ ---> HCOO⁻ + Na⁺ + H₂O
H⁺ + OH⁻ ---> H₂O

1 5 1