1. Suma długości dwóch boków równoległoboków jest równa 12,5 cm, a stosunek długości tych boków wynosi 2:3. oblicz długości boków tego równoległoboku.

2. Na ułożenie podłogi potrzeba 620 płytek o wymiarach 30 cm x 40 cm. Z ilu płytek o wymiarach 20 cm x 30 cm można ułożyć tę podłogę

3

Odpowiedzi

2010-04-08T20:44:05+02:00
1.
2x + 3x = 12,5
5x=12,5 /:5
x=2,5

Jeden bok ma 2,5 * 2 = 5
drugi 3*2,5 = 7,5

2.
30*40=1200
1200*620=744000cm²-tyle potzreba na ulozenie podlogi

Skoro mamy plytki 20x30 to:

20*30=600

744000:600=1240 plytek
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T20:45:12+02:00
1.

2x + 3x = 12,5
5x=12,5 /:5
x=2,5

Jeden bok ma 2,5 * 2 = 5
drugi 3*2,5 = 7,5

2.

30cm x 40cm
P=30*40=1200cm²
620*1200=744000cm²
P=20*30=600cm²
744000:600=1240
Odp: Potrzeba 1240 takich plytek.
2010-04-08T20:48:33+02:00
1.
a-jeden bok
b- drugi bok

a+b=12,5
a/b=2/3

a=12,5-b
3a=2b

a=12,5-b
3*(12,5-b)=2b

a=12,5-b
37,5-3b=2b

a=12,5-b
-3b-2b=-37,5

a=12,5-b
-5b=-37,5 /:(-5)

a=12,5-b
b=7,5

a=12,5-7,5
b=7,5

a=5
b=7,5

2.
(30*40*620):(20*30)=744 000 : 600=1240