Dodaj obliczenia i odpowiedź :

a)W czerwcu 1 kg truskawek kosztował 5 zł, w lipcu 3,5 zł. O ile procent staniały truskawki ?

b)Gospodarstwo rodziny Kowalskich zajmuje powierzchnię 30 ha. Obszar 6 ha obsiali oni żytem , 5 ha zajęła kukurydza , a pozostałą część stanowią łąki. Wyraź w procentach części powierzchni gospodarstwa przeznaczone pod różne uprawy .


c) W szkole liczącej 450 uczniów 6 % uczniów uczęszcza na kółko plastyczne , 8 % na kółko muzyczne , 2 % na kółko matematyczne, a 80 % nie uczęszcza na żadne z dodatkowych zajęć. Pozostała część uczniów należy do kółka geograficznego. Oblicz , ile osób należy do poszczególnych kół, oraz ile procent uczniów chodzi na kółko geograficzne

1

Odpowiedzi

2010-04-08T21:17:44+02:00
1.
5zł-100%
3,5zł-x%

3,5*100 %/5 zł = 70%

100%-70%=30%
ODP: truskawki staniały o 30%

2.
30 ha-całość
6ha-żyto
5ha- kukurydza
19 ha-łąki

30 ha-100%
6ha - x%

x= 6*100%/30= 20%
Odp. żyto stanowi 20 %

30ha-100%
5ha-x %

x=5*100%/30=16,7%
ODP. kukurydza stanowi 16,7%

30 -100%
19-x%

19*100%/30=63,3%
ODP:Łąki stanowią 63,3%

20%+16,7%+63,3%=100%

3.
450- wszyscy uczniowie
6%- kółko plastyczne
8%- kółko matemetyczne
80% zadne kółko
100%-(6%+8%+80%)= 100%-96%=4% kółko geograficzne

450-100%
x-6%
450*6%/100%=27-uczniowie uczęszczający na kółko plastyczne

450-100%
x-8%
450*8%/100%=36-uczniowie uczęszczający na kółko muzyczne

450-100%
x-2%
450*2%/100%=9-uczniowie uczęszczający na kółko matematyczne

450-100%
x-80%
450*80%/100%=360 -uczniowie nie uczęszczający na żadne kółko

450-100%
x-4%
450*4%/100%=18-uczniowie uczęszczający na kółko geograficzne

27+36+360+18+9=450
450=450
1 1 1