1.Ile gramów wodorotlenku potasu mozna otrzymać w wyniku reakcji chemicznej osiemnastu gramów tlenku potasu z wodą jeżeli reakcja zachodzi zgodnie równaniem.K2O+H2O ----> 2KOH
2.Oblicz ile gramów chlorku magnezu powstanie w reakcji chemicznej 20 gramów magnezu z chlorem, jeżeli reakcja przebiega następująco: Mg+Cl2 ----> MgCl2

1

Odpowiedzi

2010-04-08T20:51:58+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
mKOH=56u
mK2O=2*39u+16u=94u
K2O + H2O ---->2KOH
94g K2O------2*56g KOH
18g K2O--------xg KOH
x=21,4g KOH

2.
mMg=24u
mMgCl2=24u+2*35,5u=95u
Mg + Cl2 ----> MgCl2
24g Mg-----95g MgCl2
20g Mg-------xg MgCl2
x=79,2g MgCl2