Makbet;
Cóż tam?
Jak stoją sprawy?

Lady Makbet;
Kończy już wieczerze
Czemu wyszedłeś?

Makbet;
A co pytał o mnie?

Lady Makbet:
Jak mógł nie pytać?

Makbet:
Słuchaj -zrezygnujmy
Z naszych zamiarów. Przecież on ostatnio
Tak mnie obsypał zaszczytami. Zresztą
Ja sam zdobyłem sobie złotą sławę
W oczach przeróżnych ludzi: czy nie lepiej
Nacieszyć się jej świeżym blaskiem, zamiast
Tak prędko jej się wyrzec?

Lady Makbet:
Więc niedawna
Twoja nadzieja- to był sen pijany,l
Z którego teraz budzisz się z ziemistą
Twarzą i mdli cię, gdy sobie przypomnisz
Wczorajsze orgie? A może tym samym
Jest twoja miłość? Umiesz śmiało marzyć,
Ale na śmiały czyn to już cię nie stać?
Chcesz zdobyć to, co sam szacujesz jako
Szczyt życia-żyć zaś jak tchórz, bez szacunku
Dla siebie, na dnie? Piszczeć jak panienka:
"I chciałabym, i boję się"?

Makbet:
Skończ, proszę.
Stać mnie na wszystko, co godne człowieka
Kto się więc nie waży- ten nim nie jest

Lady Makbet:
Cóż to za bestia zatem mnie wciągnęła
W swoją intrygę? Nie, gdy miałeś w sobie
Dosyć odwagi- tylko wtedy byłeś
Człowiekiem, więcej: mężczyzną; i gdybyś
Miał dość odwagi, aby pójśc krok dalej,
Byłbyś mężczyzną w stopniu jeszcze wyższym.
Wtedy nie sprzyjał czas ni miejsce-byłeś
Gotów narzucić sam miejscę i porę;
Teraz i jedno i drugie nam sprzyja-
A ty się cofasz? Wiem, jaką się miłość
Czuje do dziecka przy piersi- karmiłam
Nie raz- a przecież wyrwałbym sutek
Z bezzębnych dziąseł, z uśmiechniętych błogo
Warg, i strzaskała czaszkę niemowlęciu,
Gdybym przysięgała wcześniej, że to zrobię,
Tak jak tyś przysięgał, że spełnisz swój zamiar

Wiliam Shakespeare "Makbet" fragment

Odp na pytania:
1.Usytuuj fragment w całości utworu(wskaż wydarzenie poprzedzające tę scenę oraz istotne następstwa).
2.Dokonaj prezentacji bohaterów sceny
3.Określ relację między nimi
4.Określ temat dialogu. O kim rozmawiają bohaterowie na początku?
5. Nazwij uczucia i emocje każdego z rozmówców.
6.Odczytaj intencję Lady Makbet
7.Określ, w jaki sposób Lady Makbet chce przekonać meża do swoich racji:
a) podaj argumenty, którymi posługuje się Lady Makbet,
b)wskaż wykorzystane przez nią językowe środki perswazji (potwierdź swoje spostrzeżenia cytatami)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:04:12+02:00
1. wydarzeniem poprzedzającym tą scenę jest uhonorowanie makbeta szlacheckim tytułem przez jego włdcę dunkana. po tej scenie makbet zamorduje swojego króla.
2. bohaterami tej scene są:
lady makbet: zimna, opanowana kobieta,można powiedzieć, że wręcz okrutna która w zdobyciu władzy nie cofnie się nawet przed morderstwem. jest ogarnięta chora ambicją.
makbet: człowiek, który jest rozdarty między dojściem do władzy a nieczystym sumieniem, ma on wiele do stracenia, ale musi dokonać wyboru. podsycany oszczerstwami swojej żony w końcu jej ulegnie.
3.lady makbet jest okrutna w stosunku do swojego męża, obraża go, manipuluje nim, obdarwowywuje go licznymi oszczerstwami, wiedząc że słaby psychicznie mąż jej ulegnie. makbet nie ma silnej woli, a jego żona raniąc jego męskość postawi na swoim.
4. bohaterowie rozmawiają o królu dunkanie, którego planują zabić
5. lady makbet: ogarnięta rządzą władzy, chorej ambicji
makbet: czuje się rozdarty między dwoma racjami i jednocześnie bezsilny wobec apodyktycznej żony
6.lady makbet chce tak zmanipulować męża, dotkliwszy jego męskość, by ten zabił dunkana
7.a) uważa że makbet potrafi tylko marzyć, nie doprowadzając swych pragnień do skutku
oskarża go o tchórzostwo
oskarża go o złamanie danej przysięgi i o brak męskości
b) Umiesz śmiało marzyć,
Ale na śmiały czyn to już cię nie stać?- powołuje się na jego odwagę

Gdybym przysięgała wcześniej, że to zrobię,
Tak jak tyś przysięgał, że spełnisz swój zamiar- oskarża go o kłamstwo

tymi słowami chce zmanipulować go, by jej uległ.
31 4 31