Zad 1
dwie fabryki powinny wg. planu wykonywać łącznie 550 tokarek . 1 fabryka przekroczyła plan o 10 % a druga o 8% .Razem wykonały plan ponad 50 tokarek . ile tokarek 1 fabryka wykonała a ile druga?

zad2
Dwa okręgi są styczne zewnętrznie odległości środków tych okręgów wynosi 21 cm a stosunek promieni 4:3 oblicz długość każdego promienia.
zad3
Obwód prostokata wynosi 54 cm jeżeli dłuższy bok zwiększymy o 1 cm a krótszy zmniejszymy o 1 cm to pole zmniejszy się o 4 cm kwadratowe oblicz długości tych boków

zadania są na układy równań

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T00:54:40+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1]
ilość planowanych tokarek 1 fabryki
y=ilość, którą miała wykonać 2 fabryka

x+y=550
10%x+8%y=50

x=550-y
0,1(550-y)+0,08y=50
55-0,1y+0,08y=50
-0,02y=50-55
-0,02y=-5
y=5:0,02
y=250
x=550-250=300

x+10%=300+10% z 300=300+30=330 wykonała 1 fabryka
y+8%=250+0,08×250=250+20=270 wykonała 2 fabryka
330+270=600 wykonały razem
2]
4x+3x=21cm
7x=21
x=21:7
x=3
r₁=4×3=12cm
r₂=3×3=9cm
3]
a,b= boki prostokąta
2a+2b=54cm
ab=pole

a+1cm= zwiększony bok
b-1cm= zmniejszony bok

pole=(a+1)(b-1)=ab-a+b-1
ab=ab-a+b-1+4
a-b=3
2a+2b=54/:2

a=3+b
3+b+b=27
2b=27-3
2b=24
b=24:2
b=12
a=3+12=15

boki prostokąta mają:15 i 12 cm