Odpowiedzi

2009-04-24T21:16:05+02:00
Rezystancje zastępczą dla rezystorów połączonych równolegle liczy się w sposób następujący:
-dla połączenia równoległego 1/Rz=1/R1+1/R2
-dla szeregowego Rz=R1+R2
Treść zadania została sformułowana niezrozumiale, ale jak dla mnie rezystancja jeśli jest podłączony tylko jeden rezystor (tak wnioskuje z treści zadania) jest równa wartości tego rezystora czyli Rz=R=1000Ω
2009-04-24T21:18:31+02:00
1. R - opór = 1000 ohm
Nic więcej nie można zrobić.

2. energia całkowita = energia potencjalna + energia kinetyczna
m = 1 kg
v = 10 m/s
h = 20 m
g = 10 N/kg
Ep = mgh
Ep = 1 kg * 10 N/kg * 20 m = 200 N * m = 200 J
***
Ek = m * v² / 2
Ek = 1 kg * (10m/s)² / 2 = 1 kg * 100 m²/s² / 2 = 50 N * m = 50 J
***
Ec = Ep + Ek
Ec = 200 J + 50 J = 250 J

Odp. Energia całkowita wynosi 250 J.