Dobierz wspolczynniki stechiometryczne metoda bilansu elektronowego w ponizszych reakcjach chemicznych oraz wskaz utleniacz oraz reduktor tych procesow

CuS + HNO3-------->CuO +S +NO+H2O
KCIO3-------->KCI + O2
SO2 + Br2 +H20--------> HBr+ H2SO4

1

Odpowiedzi

2010-04-09T01:20:08+02:00
Rozwiazanie w załączniku:)