Odpowiedzi

2010-04-08T20:59:00+02:00
I. Psalmy oraz ich powiązanie z modlitwą chrześcijańską
II. Antyfony oraz inne teksty pomagające do modlitewnego odmawiania psalmów
III. Sposób odmawiania psalmów
IV. Zasady układu psalmów w Liturgii Godzin
V. Pieśni ze Starego i Nowego Testamentu
VI. Czytania Pisma Świętego
a. Zasady ogólne
b. Układ czytań Pisma św. w Godzinie Czytań
c. Czytania krótkie
VII. Czytania z pism Ojców Kościoła i autorów kościelnych
VIII. Czytania hagiograficzne
IX. Responsoria
X. Hymny i pieśni nie biblijne
XI. Prośby, Modlitwa Pańska i modlitwa końcowa
a. Prośby w Jutrzni i Nieszporach
b. Modlitwa Pańska
c. Modlitwa końcowa
XII. Milczenie święte
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:09:36+02:00
Niedziele cyklu A - wg św. Mateusza
niedziele cyklu B - wg św. Marka
niedziele cyklu C - wg św. Łukasza