Odpowiedzi

2009-11-03T15:14:59+01:00
Spróbuj narysować figurę geometryczną na papierze obserwując jedynie odbicie w lustrze. Prawda, że nie jest to łatwe? A teraz patrząc tylko w lustro napisz na kartce różne słowa.
Litery w lustrze są odwrócone, ale możemy pisać nie patrząc na kartkę dzięki sprawności w pisaniu. Czy potrafisz tak napisać litery lub słowa, aby lustro pokazało obraz nadający się do odczytania? Napisy na ambulansach ratunkowych są odwrócone, aby kierowca innego pojazdu prawidłowo odczytał je w lusterku samochodowym. Pismem „lustrzanym” posługiwał się leworęczny Leonardo da Vinci. Notatki dotyczące jego badań i wynalazków można było studiować tylko przy pomocy zwierciadła! Obrazy powstałe w zwierciadłach mogą być rzeczywiste lub pozorne. W pierwszym przypadku obraz powstaje w wyniku przecięcia się promieni odbitych. Takie obrazy powstają w zwierciadłach kulistych. W zwierciadłach płaskich obrazy zawsze są pozorne, powstają w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych. Ponadto obrazy w zwierciadłach płaskich charakteryzują się tym, że strona prawa i lewa przedmiotu zostają zamienione, a powstały obraz odwrócony jest również w pionie. Dlatego niełatwo pisać na kartce, gdy obserwujemy swoje poczynania tylko w lustrze
1 3 1