Napisz, jak nazywają się wykonawcy, którzy grają partie solowe w niżej wymienionych utworach koncertowych.
Koncert na róg D- dur - W. A. Mozart

Koncert podwójny C- dur na fortepian, skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę - L. van Beethoven

Koncert na flet i harfę - W. a. Mozart

1

Odpowiedzi

2010-04-09T02:00:16+02:00
Koncert na róg D-dur-W.A.Mozart
waltornista lub waltornistka

Koncert podwójny C-dur na fortepian,skrzypce,wiolonczelę i orkiestrę-L.van Beethoven
pianista lub pianistka, skrzypek lub skrzypaczka, wiolonczelista lub wiolonczelistka

Koncert na flet i harfę-W.A.Mozart
flecista lub flecistka i harfista lub harfistka
80 4 80