Które z pośrud następujących zdań jest twierdzeniem ??
A.Trójkąt ostrokątny to taki , w którym wszystkie kąty są ostre.
B. Kwadrat nazywamy taki prostokąt ,który ma wszystkie boki równe.
C.Liczby naturalne to 0,1,2,3,....
D.Jeżeli kąty a i b są kątami wierzchołkowymi, to ich miary są równe.


PROSZĘ NA DZISIAJ JAK MOŻECIE <PROSI>

1

Odpowiedzi

2010-04-08T21:01:45+02:00
D.Jeżeli kąty a i b są kątami wierzchołkowymi, to ich miary są równe. to jest twierdzenie
2 1 2