1.Wojtek spędził w środę w szkole 3 godziny, a w czwartek o 3/4 godziny mniej.Jak długo Wojtek był w szkole w czwartek.Ile to minut?

2.Jeden litr soku jabłkowego rozlano w równych częściach do 5 szklanek.Ile soku jest w każdej szklance?

3.Tata Wojtka kupił jeden duży sok litrowy i jeden mały o pojemności 1/4 litra.Wojtek kupił 5 małych soków o pojemności 1/4 litra każdy.Kto kupił więcej soku?

4.Akwarium Wojtka ma 45cm długości,30cm szerokości i 35cm wysokości.Ile litrów wody można wlać do niego?

6.Wujek Wojtka jest marynarzem.Jego statek był w rejsie 240 godzin.Ile pieniędzy zarobi wujek jeżeli za każdą dobę rejsu otrzymuje 120zł?

7.Wojtek podzielił tort urodzinowy na 12 równych części.Każdy z uczestników przyjęcia zjadł jeden kawałek tortu.Ile było osób na przyjęciu, jeżeli zjedzono 3/4 tortu?

8.ogród przy domu wojtka ma kształt prostokąta o wymiarach 60m na 50m.Ile metrów siatki trzeba kupić aby ogrodzić ten ogród?Jaki będzie koszt zakupu siaki, jeżeli metr bieżący siatki kosztuje 27,50 zł?

9.Wojtek kupił 3 zeszyty po 3 zł 5 gr i otrzymał 9,20 reszty.Jaki banknot dał Wojtek kasjerce?

10.Odległość między miastem Wojtka a miastek w którym mieszka jego wujek na mapie w skali 1: 3000000 jest równa 15 cm.Oblicz rzeczywistą odległośc między tymi miastami?

3

Odpowiedzi

2010-04-08T21:26:40+02:00
1) 3=¹²/₄ ¹²/₄-³/₄=⁹/₄=2¹/₄
2) 1÷5=¹/₅
3) Tata: 1+¹/₄=1¹/₄ Wojtek: 5×¹/₄=⁵/₄=1¹/₄ Kupili tyle samo
4) 45×30×35=47250cm³ 47250cm³=47,25dm³=47,25 litrów
6) 240÷24=10 10×120=1200
7) 12÷4=3 3×3=9
8) 60×2+50×2=120+100=220m 220×27,5=6050zł
9) 3×3,05=9,15 9,15+9,20=18,35
10) 15×3000000=45000000=450km
2010-04-08T21:36:38+02:00
Zad 1
3 godziny-tyle czasu Wojtek spędził w szkole w środę
3- 3/4=2,25-tyle czasu wojtek spędził w skzole w czwartek
Odp:Wojtek w srode był w szkole 2 godziny 25 min
2 godziny i 25 min =145 min

zad 2
1l-tyle soku rozlano do szklanek
5-liczba szklanek
1:5=0,20(l)-tyle soku było w jednej szklance
Odp:W każdej szklance jest 0,2 l soku.

zad 3
soki taty:
1l-duzy sok
1/4-mały sok 1/4=0,2(l)

1+0,2=1,2(l)-tyle litrów soku kupił tata

soki Wojtka:
1/4 *5=1(l)-tyle litrów soku kupił wojtek

1,2>1
Odp:Tata Wojtka kupił więcej litrów soku niz Wojtek.

zad 4
45cm-długość akwarium
30 cm-szerokość akwarium
35cm-wysokosc akwarium

zad 6
240 godziny-tyle czasu statek był w rejsie
1 doba to 24 hodziny
1 doba = 120 zł
240 godzin= 1200 zł

zad 9
3 *3 zł 5 gr=9 zł 15 gr
9,20 +9,15=18,45


Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T22:21:52+02:00
Ad 1)
3 - ¾ = 2 ¼ = 2 godz. 15 min
2)
1l : 5 = 0,2 l
3)
tata 1l + ¼l = 1¼ l
Wojtek 5 * ¼l = 1¼l
kupili tyle samo
4)
45cm*30cm*35cm=4,5dm*3dm*3,5dm=47,25dm³=47,25l
6)
240 godzin = 10 dni
10*120zł=1200zł
7)
12 * ¾ = 9
8)
obw. = (60+50)*2= 220m
220 * 27,5 = 6050 zł
9)
3*3,05zł + 9,2 = 18,35
dał 20 zł ale kasjerka go oszukała i wydała mu o 1,65 zł za mało.
10)
1cm na mapie to 3000000cm=30 km w terenie
15*30=450 km