Proszę przetłumaczyć, ale nie z translatora.
After that day, One Ear and the red wolf ran side by side, like good friends. They hunted and killed, and ate their meat together. They travelled across country until they came back to the Mackenzie River again.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:01:40+02:00
Po tym dniu, Jedno Ucho i rudy wilk biegli obok siebie jak dobrzy przyjaciele. Polowali i zabijali, i zjadali razem mięso. Podróżowali przez cały kraj zanim wrócili do Mackenzie River.
2010-04-08T21:02:01+02:00
Po tym dniu, jedno ucho i czerwony wilk pobiegli ze sobą, jak dobrzy przyjaciele. Polowali i zabijali i jedli ich mięsa razem. Wyruszyli w podróż po kraju, aż wrócą z powrotem do rzeki Mackenzie ponownie.