Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:07:14+02:00
Zal 1
1. a) x∈<-2,5>
x∈<-7.2>
x∈<-2,0>
b) y∈<-3,1>
y∈<-8,12>
y∈<-4,9>
c) x∈<-2,3)
x∈{-5,2}
x=-2
d) najw. 1, najmn. -3
najw. 12,najmn. -8
najw.9, najmn. -4
e) x=3
x=-7,x= liczba której nie widać w tabelce na zdjęciu.
x = -2

2. malejąca: (-∞, 0)
stała: (0; 3,5)
rosnąca: (3,5; 5)
malejąca: (5; 7,5)
prawdopodobnie stała: (7,5; ∞)

3. a) 3x-2≠0
3x≠2
x≠⅔

b) 5x+1≥0
5x≥-1
x≥-⅕

4. A:
-½ = (1+√9)/(1-9²)
-½ = 4/(-80)
-½ ≠ -(1/20)
B:
2 = (1+√1)/(1-1²)
2 = 2/0 <--------- przez zero się nie dzieli
C:
1 = (1+0)/(1-0)
1 = 1 <----------- należy

5. a) 0 = -(3/7)x - 4½
4½ = -(3/7)x
x = (9/2) * (-7/3)
x = -10½

y = (-3/7)*0 - 4½
y = -4½

b) 3 = 2a + b
8 = -a + b

b = 8+a
3 = 2a + 8 + a
3a = -5
a = -1⅔

b = 8-1⅔ = 6⅓

y = -1⅔x + 6⅓

6. f(x) = -⅙x + 3
0 = -⅙x + 3
⅙x = 3
x = 18

7. należy przesunąć wykres funkcji o wektory:
a) [0,3]
b) [-1,0]
c) [2,-1]
d) [-3,2]

8. [0,-7]
[-2,0]
[6,3]
---------------------------------------------------------------------------------------
zal. 2
1. a) Df: x∈<-4,-2> suma (-1,5>
y∈<-2,3)
x₀ = -3 oraz 5
b) x∈<-4,-3) oraz (0,5>
tak, y=-2

2. a) x² - 2x + 3 ≠ 0
Δ = 4 - 4*1*3 = -8
x∈R

b) x+4 ≠ 0
x ≠ -4

3-x ≥0
x≤3

Df: x≤3 \ {-4}

3. w załączniku

4. a = |-3|+|(3/2)| = 4½
h:
2x-3 = ½x + (3/2)
1,5x = 1,5 + 3
x = 4,5 : 1,5
x = 3

P = ½* 4½ * 3
P = 6¾