Odpowiedzi

2010-04-08T21:26:37+02:00
"Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręcę oddaję ducha mego. Gdy to mówił skonał."
(śmierć Jezysa)"Około godziny dziewiatej zawołał Jezus donośnym głosem mówiąc: Eli, Eli lema sabachtani? To jest: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił."
1 5 1
2010-04-08T21:48:32+02:00
Ewangelia wg.Łukasza
"-Jeśliś jest królem żydowskim wybaw sam siebie.
Był też nad Nim napis:To jest król żydowski.Jeden z powieszonych złoczyńców urągał mu:
-Czyż nie jesteś Mesjaszem?Wybaw samego siebie i nas.
A drugi karcąc Go rzekł:
-Czy ty[nawet teraz]nie boisz się Boga,kiedy cierpisz tę samą karę?Bo my cierpimy sprawiedliwie,dostajemy to,na coś my zasłużyli,lecz On nic złego nie uczynił"
Licze na NAJJJ!!