Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:10:38+02:00
Nie wiem pewien czy to może być
Ekspozycja przedstawia największe akcje represyjne, przeprowadzone równolegle przez niemieckich nazistów i Sowietów w Polsce w pierwszych miesiącach okupacji. Już w trakcie walk we wrześniu 1939 r. za Wehrmachtem i Armią Czerwoną posuwały się specjalne grupy SS i NKWD, które w oparciu o wcześniej przygotowane listy proskrypcyjne, obejmujące 80 tys. skazanych na eliminację Polaków, dokonywały aresztowań i egzekucji. Wśród tzw. polskiego „elementu przywódczego” przeznaczonego do likwidacji znaleźli się m.in. działacze polityczni, powstańcy śląscy i wielkopolscy, działacze organizacji społecznych, nauczyciele, księża katoliccy i sędziowie. Celem eksterminacji była próba sprowadzenia narodu polskiego do stanu społeczeństwa bezkulturowego.

Na 38 panelach przedstawiono zbrodnię ludobójstwa, jakiej dokonali na narodzie polskim dwaj okupanci: niemiecki i radziecki w latach 1939–1941. Wystawa prezentuje zarówno sylwetki ofiar, jak i sprawców tej zbrodni.

Tematem wystawy jest eksterminacja polskich elit przez hitlerowców i sowietów. Niemiecka akcja AB i zbrodnie w Katyniu najprawdopodobniej były przeprowadzane we współpracy - uważają twórcy wystawy "Zagłada polskich elit - Akcja AB/Katyń". Były one najbardziej jaskrawymi przykładami akcji represyjnych, przeprowadzonych w latach 1939–1941 na ziemiach polskich pod niemiecką i sowiecką okupacją. W czasie „operacji katyńskiej” zamordowano około 22 tys. osób. Szacuje się, iż w trakcie akcji AB Niemcy rozstrzelali ok. 6,5 tys. Polaków. Razem z Polakami zamordowanymi w 1939 r. w analogicznych operacjach na ziemiach włączonych do Rzeszy, dawałoby to liczbę około 50 tys. osób. Znakomitą większość ofiar jednej i drugiej zbrodni można zaliczyć do polskiej elity intelektualnej.