Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:10:23+02:00
Utwardzanie tłuszczów ciekłych lub uwodornienie tłuszczów ciekłych jest to przemiana tłuszczów ciekłych (olejów roślinnych) w tłuszcze stałe, poprzez ich katalityczne uwodornienie, które prowadzi do częściowego lub całkowitego wysycenia wiązań podwójnych pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach tłuszczów ciekłych. Najczęściej stosowanymi katalizatorami są: nikiel, platyna, miedź, pallad. Utwardzanie tłuszczów ciekłych prowadzi się w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu.
· W metodzie Normanna jednej z metod utwardzania tłuszczów ciekłych (olejów jadalnych) polegająca na przetłaczaniu wodoru, pod zwiększonym ciśnieniem, w podwyższonej temperaturze, przez warstwę ogrzanego oleju z katalizatorem.Margaryna uzyskuje konsystencję tłuszczu stałego lub tzw. plastycznego w wyniku procesu utwardzenia (uwodornienia). Proces ten z punktu widzenia chemii sprowadza się do wysycenia podwójnych wiązań wodorem i/lub zmiany budowy przestrzennej cząsteczki kwasu tłuszczowego. Odbywa się to przy podwyższonej temperaturze, ciśnieniu i w obecności katalizatorów, są one dalekie od fizjologicznych, w jakich zachodzą procesy biologiczne w organizmie człowieka (1 atmosfera, przemiany enzymatyczne, temperatura 37C).
(wszystko z mojej ksiązki do chemi.