1.Dopasuj nazwę kraju do odpowiadającego mu opisu.
Szwecja, Egipt, Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia, Portugalia
a) Kraj ten jest największym producentem samochodów osobowych na świecie.
Słynie z szybkich pociągów Shinkansen. ..................................................
b) W 2002 roku kraj ten w celach turystycznych odwiedziło prawie 7 milionów obcokrajowców.
c)Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc jest sanktuarium fatimskie. ...................................

2.Oznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.
a) Koncentracja ośrodków przemysłu high-tech występuje w Ameryce Północnej,
Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. .......
b) Silicon Glen to ośrodek high-tech znajdujący się w Wielkiej Brytanii. .......
c) Transport i łączność tworzą razem sektor usług zwany komunikacją. .......
d) Głównymi przyczynami rozwoju turystyki na skalę masową w 2 poł. XX w. był
m.in. wzrost zamożności obywateli niektórych państw, wydłużenie czasu wolnego od pracy
oraz rozwój i upowszechnienie nowoczesnych środków transportu. .......

3.Podaj cztery przykłady walorów turystycznych, które decydują o atrakcyjności turystycznej re
gionu.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-10T11:45:47+02:00
1.
a) Kraj ten jest największym producentem samochodów osobowych na świecie.
Słynie z szybkich pociągów Shinkansen. Japonia
b) W 2002 roku kraj ten w celach turystycznych odwiedziło prawie 7 milionów obcokrajowców.Egipt
c)Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc jest sanktuarium fatimskie. Portugalia
2.
a) Koncentracja ośrodków przemysłu high-tech występuje w Ameryce Północnej,
Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej. P
b) Silicon Glen to ośrodek high-tech znajdujący się w Wielkiej Brytanii.F
c) Transport i łączność tworzą razem sektor usług zwany komunikacją. P
d) Głównymi przyczynami rozwoju turystyki na skalę masową w 2 poł. XX w. był
m.in. wzrost zamożności obywateli niektórych państw, wydłużenie czasu wolnego od pracy P
oraz rozwój i upowszechnienie nowoczesnych środków transportu. P
3.
góry,lasy, jeziora,morze, zabytki kulturowe,możliwość uprawiania sportów,wody lecznicze,
2 5 2
2010-04-10T11:46:46+02:00
1a Japonia 1bEgipt 1cPortugalia 2a f p p p
Ukształtowanie terenu klimat piekne krajobrazy zabudowania antropogeniczne zabytki muzea i inne