1. Ile cegieł potrzeba zużyć na zbudowanie muru o długości 4 m wysokości 1m i szerokości 25 cm .Jeżeli cegła ma wymiary 25 x 12 x 6 [cm] i zaprawa murarska stanowi 15% objętosci muru.

2. Prostopadłościan o wymiarach 1m x 50cm x 25cm wykonany jest ze stali .Obilcz jego masę.
*gęstość stali 7,8 g / cm 3.

3. Ściany pokoju o wymiarach 5m x 4m x 2,5m chcemy pomalować farbą. W pokoju są dwa okna o wymiarach 1,5m x 1m i drzwi o wymiarze 2m x 0,8m .Ile zużyjemy farby jeżeli 1 litr wystarcza na pomalowanie 7m².Proszę pomóżcie tylko proszę napiszcie normalnie te zadania całe obliczenia a nie tylko same odpowiedzi gdyz mnie to nie ratuje.Bzdury i same odpowiedzi bez obliczeń będe zgłaszać jako błedne daje naj .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T00:50:47+02:00
1.
Vmuru=4*1*0,25=1m³
1m³=100%
x-15%
x=1*15%:100%=0,15m³ -tyle stanowi zaprawa

V cegły=0,25*0,12*0,06=0,0018m³

(1m³-0,15m³):0,0018=472,2≈473 cegły

2,
d=m/V
m=d*V

d=7,8g/cm³
V=100*50*25=125 000 cm³

m=7/8 g/cm³*125 000 cm³
m=98625g=986,25kg
3.
Ppc=2ab+2(a+b)*h
Ppc=2*5*4+2(5+4)*2,5
Ppc=85 m²

P okna=1,5*1=1,5m²
okna2 czyli 1,5*2=3m³

P drzwi=2*0,8=1,6m²
Powierzchnia do malowania : 85-(3+1,6)=80,4 m²

1l - 7m²
x - 80,4m²
x=80,4:7=11,48 ≠12l
1 5 1