Proszę ! pomóżcie ! PILNIE!!!

Daję naj!!!

1. Ułóż podane równania reakcji:
-kwasu siarkowego (VI) z Fe (II), Na, Al
-kwasu ortofosforowego (V) z Ca, K, Ga (III)
-kwasu azotowego (V) z K20, MgO, Mn2O3
-kwasu solnego z Cu20, Bi2O3, Bi2O5

Łącznie trzeba zrobić po 3 reakcje z każdego podpunktu. PLISSSSKA!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:21:47+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
H2SO4+Fe-->FeSO4+H2
H2SO4+2Na-->Na2SO4+H2
3H2SO4+2Al-->Al2(SO4)3 + 3H2

2H3PO4+3Ca--> Ca3(PO4)2+3H2
2H3PO4+6K-->2K3PO4+3H2
2H3PO4+2Ga-->2GaPO4+3H2

2HNO3+K2O--> 2KNO3+H2O
2HNO3+MgO-->Mg(NO3)2+H2O
6HNO3+Mn2O3-->2Mn(NO3)3+3H2O

2HCl+Cu2O-->2CuCl+H2O
6HCl+Bi2O3-->2BiCl3+3H2O
10HCl+Bi2O5-->2BiCl5+5H2O