Odpowiedzi

2010-04-09T23:41:31+02:00
Zad 1)
[(2⅕+0.4)/½-3⅕]×4.5=[(2.2+0.4)/0.5-3.2]×4.5=[2.6/0.5-3.2]×4.5=
=[5.2-3.2]×4.5=2×4.5=9
sprawdźmy czy liczba 9 jest rozwiązania równania poprzez podstawianie:
⅔(x-2)-(1-x)/6=¾x-(4-x)
⅔(9-2)-(1-9)/6=¾×9-(4-9)
⅔×7-(-8/6)=¾×9-(-5)
⅔×7+4/3=(27/4)+5
14/3+4/3=6¾+5
18/6=11¾
6≠11¾
L≠P
odp
jak wynika z obliczeń lewa strona nie równa się prawej więc liczba 9 nie jest rozwiązaniem tego równania.
zad 2)
a)
suma kątów w trójkącie równa jest 180
3x+3x+6x=180
12x=180
x=180÷12
x=15
α=3×15=45
β=3×15=45
γ=6×15=90
45+45+90=180
b)
3x+2x+5x+30=180
10x=180-30
10x=150
x=150÷10
x=15
α=3×15=45
β=2×15=30
γ=5×15+30=75+30=105
45+30+105=180