Odpowiedzi

2010-04-08T21:25:23+02:00
Strata energii jest wydzielonym ciepłem

Energia początkowa mV₀²/2 = 3kg*(10m/s)²/2=3kg*100m²/s²/2=150J

Prędkość wózka po położeniu na nim cegły liczymy z zasady zachowania pędu

pęd początkowy = pęd końcowy
mv₀=(m+1)v
v= mv₀/(m+1)
v=3kg*10m/s / 3kg+1kg
v=30/4
v=7,5m/s

Energia końcowa = (m+1)v²/2=4kg*(7,5m/s)²/2=4kg*56,25m²/s²/2 = 112,5J

WYDZIELONE CIEPŁO TO RÓŻNICA ENERGII CZYLI 150J-112,5J=37,5J

ODP: 37,5J
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:58:30+02:00
Ilosc wydzielonego ciepla równa jest zmianie energi kinetycznej tego wózka
Q=ΔEk

Dane: m=3kg m=1kg v=10m/s

Ek₁=mv²/2
Ek₁=3kg*(10m/s)²/2
Ek₁= 150J

Ek₂=(m₁+m₂)(10m/s)/2
Ek₂=4kg*100/2
Ek₂=200J

ΔEk=Ek₁-Ek₂
ΔEk=50J

Odp. Wydzieli sie cieplo o wartosci 50J