Wyznacz wzór na pole trójkąta gdy dany jest jego obwód O i promień r okręgu wpisanego w ten trójkąt.
a) Oblicz pole trójkąta o obwodzie 12cm, jeśli promień okręgu wpisanego w ten trójkąt ma długość 1cm.
b) Oblicz obwód trójkąta o polu 54 cm², jeśli promień okręgu wpisanego w ten trójkąt ma długość 3cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T18:55:23+01:00
A)
1/3h = r
h = 3
P = 1/2 * a * h
P = 1/2 *4 * 3 = 6 cmKwadratowych

b)
1/3h = r
h = 9
P = 1/2 * a * h
54 = 1/2 * a * 9
54 = 4,5a
a = 12
Obw = 12 * 3 = 36 cm