Odpowiedzi

2010-04-08T21:21:06+02:00
1.Prąd indukcyjny - prąd elektryczny płynący w zamkniętym obwodzie elektrycznym lub w substancji przewodzącej prąd elektryczny wywołany indukcją elektromagnetyczną np. z powodu umieszczenia obwodu w zmiennym polu magnetycznym.

Prąd indukcyjny można uzyskać różnymi sposobami, w których zmienia się pole magnetyczne:

* poprzez zbliżanie lub oddalanie zwojnicy od magnesu lub innej zwojnicy, przez którą płynie prąd.
* włączanie lub wyłączanie prądu w obwodzie pierwotnym.
* zmianę natężenia prądu w obwodzie pierwotnym.
* zasilanie obwodu pierwotnego prądem zmiennym.
2.tak ;)