Naczynie w kształcie stożka o średnicy podstawy 2,4dm i wysokości 18cm jest całkowicie napełnione płynem.Płyn ten przelano do naczynia w kształcie walca, którego średnica podstawy ma 1dm. Jaka jest głębokość płynu w drugim naczyniu?

1

Odpowiedzi

2010-04-08T22:32:52+02:00
Średnica stożka wynosi 2,4dm, wys. 1,8dm
objętość stożka Vs=1/3*π*r²*h
Vs=1/3*π*1,2²*1,8
Vs=0,864π

objętość walca Vw=π*r²*h
wysokość walca h=Vw:π*r² Vw=Vs
h=0,864π:π1²
h=0,864dm
h=8,64cm