Zadanie 1.
Poziomice to linie na mapie łączące punkty o tej samej:
1. temperaturze powietrza,
2. wysokości bezwzględnej,
3. sumie opadów,
4. głębokości.
Zadanie 2.
Jaką długość rzeczywistą będzie miała rzeka, która na mapie w skali 1 : 5 000 000 ma długość 27 cm?
Zadanie 3.
Na południku 20ºE jest godzina 1620. Która godzina czasu słonecznego miejscowego będzie na południku:
1. 75ºE,
2. 10ºW.
Zadanie 4.
W troposferze następuje spadek temperatury powietrza wraz ze wzrostem wysokości średnio o 0,6ºC na 100 m. Oblicz, jakiej temperatury powietrza mogą spodziewać się turyści na szczycie Giewontu (1895 m n.p.m.), jeśli w Zakopanem na wysokości 900 m n.p.m. termometr wskazuje temperaturę +7ºC.
Zadanie 6.
Podaj nazwy wiatrów, których dotyczą opisy:
1. Latem podczas dnia wieje od strony morza w głąb lądu, natomiast w nocy w kierunku odwrotnym.
2. Wiatr sezonowy występujący w Azji południowej i południowo-wschodniej. Latem wieje znad Oceanu Indyjskiego w kierunku kontynentu, zimą z głębi lądu w kierunku oceanu.
3. Lokalny, suchy, ciepły i porwisty wiatr wiejący w górach i na ich przedpolu.
Zadanie 7.
Podaj nazwę procesu, w wyniku którego powstają delty, moreny i wydmy.
1. erozja,
2. abrazja,
3. akumulacja,
4. wietrzenie.
Zadanie 8.
Która z wymienionych poniżej formacji roślinnych nie należy do roślinności strefowej?
1. Sawanna,
2. roślinność śródziemnomorska,
3. roślinność wysokogórska,
4. tundra.
Zadanie 14

Podaj nazwę procesu geologicznego do odpowiadającego mu opisowi zjawiska.

Procesy geologiczne: wietrzenie, wulkanizm, ruchy lądotwórcze, erozja, akumulacja, przeobrażanie się skał, ruchy fałdowe, trzęsienia Ziemi, ruchy masowe, krasowienie.

1. Fale morskie niszczą brzeg, w wyniku czego tworzy się klif - ................................
2. Rzeka płynąc osadza gromadzony materiał skalny w ujściu - ................................
3. Z dna oceanicznego wyłania się łańcuch górski - ............................................
4. Woda rozpuszcza węglan wapnia zawarty w skałach - ...........................................
5. Korzenie drzew rozsadzają skały - .........................................
6. Pod wpływem siły grawitacji odpadają i osuwają się masy skalne - .........................
7. Powolne ruchy, w wyniku których następuje wynurzenie się kontynentu lub jego części - .................................
8. Pod wpływem wysokiej temperatury z wapienia tworzy się marmur - ............................
9. Gwałtowne ruchy na pograniczu płyt kontynentalnych - ...............................
10. Gwałtowny wybuch, podczas którego wylewa się lawa - ............................


1

Odpowiedzi

2010-04-10T11:43:38+02:00
Zad1 2
zad6 bryza monsun halny
zad7 akumulacja
zad 8 3
zad 14 1erozja,2akumulacja,3wulkanizm,4krasowienie,5..wietrzenie....,
6ruchy masowe,7ruchy fałdowe,8przeobrazanie sie skał,9ruchy fałdowe,10wulkanizm