Proszę o przetłumaczenie, tylko nie z translatora.
He came back eight hours later, hungrier than when he went out. He stopped outside the cave. Soft, strange sounds came from inside., and they were not the sounds of his mate. When he looked in, he saw five small cubs with their mother. He tried to go into the cave, but the she-wolf growled and showed her teeth, so he went away again.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:29:46+02:00
On wrócił osiem godzin później, głodniejszy niż kiedy wyszedł.
Zatrzymał się na zewnątrz jaskini. Miękkie, dziwne dźwięki pochodziły z wewnątrz i nie byli dźwiękami jego kolegi. Kiedy spojrzał, widział pięciu małych młodych ludzi z ich matką. Spróbował wejść do jaskini, ale wilczyca warknęła i pokazała zęby, więc on znów odszedł.