GEOMETRIA ANALITYCZNA

1) wyznacz współrzedne punktu B wiedzac ze punkt S=(3,5),jest środkiem odcinka AB ,a punkt A=(2,6)

2) Napisz równanie prostej l przechodzacej przez punkt o wspolrzednych (1,-3)i przez srodek okręgu o równaniu x do kwadratu +y do kwadratu +4x-6y+11=0

3) Oblicz długosc przekatnej prostopadłościanu o krawędziach dłuchości 8 cm,11cm i 16cm

4) Wsrod ponizszych prostych wzkaz prosta rownolegla i prosta prostopadla do prostej o rownaniu y=-2x+3
a)2x-y+5=0 b)x-2y-2=0
c)2x+y+4=0 d)x+2y-6=0

BARDZO PROSZE O CALE ROZWIAZANIA TO BARDZO PILE NA JUTRO!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-08T22:12:29+02:00
Rozwiązania w załączniku:)