1 W cytoplazmie znajduje sie mRNA o następującej sekwencji nukleotydów:
AUG ACA AAA GGU GGC UGG UUC

a) zapisz sekwencje nukleotydów w dwuniciowym fragmencie DNA na którym zaszedł proces transkrypcji podanego odcina DNA

b) podaj z ilu aminokwasów będzie zbudowany łańcuch peptydowy, powstały w wyniku translacji tego fragmentu

c) określ skład aminokwasowy peptydu powstałego po translacji...

1

Odpowiedzi

2010-04-08T21:40:51+02:00
A) UAC UGU UUU CCA CCG ACC AAG c) tyrozyna cysteina fenyloalanina prolina prolina lizyna b) z sześciu aminokwasów, powtarza się prolina więc jeśli pytanie byłoby z ilu RÓŻNYCH wtedy z pięciu.
1 1 1