5. Uzupełnij słownie poniższe równania reakcji, a następnie zapisz je używając sybboliki chemicznej.
a) wodorotlenek glinu + ....................... --> węglan glinu + ..............................................+....................
b) kwas fosforowy (V) + .......................... --> fosforan (V) magnezu + ............................+................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T22:42:34+02:00

a) wodorotlenek glinu+kwas węglowy-->węglan glinu+woda
 2Al(OH)3+3H2CO3-->Al2(CO3)3+6H2O

b)kwas fosforowy V + tlenek magnezu-->fosforan V magnezu+woda
2H3PO4+3MgO-->Mg3(PO4)2+3H2O