1. Oblicz x ze wzoru:
a(x+b)=cx

2.Paweł kupił australijski znaczek i 3 znaczki krajowe. Każdy znaczek krajowy kosztował tyle samo. Za wszystkie znaczki zapłacił 16 zł. Ile kosztował znaczek australijski, jeśli był pięciokrotnie droższy niż znaczek krajowy?

3. Marta i Jacek wyjeżdżając na wycieczkę rowerową, spotkali się w połowie drogi od swoich miejsc zamieszkania oddalonych o 8 km. Marta jechała ze średnią szybkością 16 km/h, a Jacek 20 km/h. Marta wyjechała z domu o godzinie 14.00. O której godzinie wyjechał Jacek, jeśli na miejsce spotkania dotarł o tej samej godzinie co Marta?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T21:33:45+02:00
2,

x-cena znaczka krajowego
5x-cena znaczka australijskiego

3x+5*x=16
8x=16
x=2 zł
5x=10 zł
Znaczek austr. kosztował 10 zł

3.

V = 16 km/h
s = 4 km ---> połowa odległosci miedzy ich domami.

t = s/V
t = 4km / 16 km/h
t = 0.25h = 15 min

Marta dojechała na miejsce po 15minutach więc była tam o 14.15
Teraz policzmy czas Jacka
V = 20km/h
s = 4km

t = s/V
t = 4km / 20km/h
t= 0.2h = 12 min

skoro jacek jechał 12 minut a na miejscu był o 14.15 z domu wyjechał o godzinie 14.03