Rozwiąż nierówności:
1) 3(x-4)do kwadratu -2(2x+1)do kwadra większe lub równe 14x-5xdo kwadratu

2)-1/2(2x+1)do kwadratu + 3(2x-1)do kwadratu mniejsze 10xkwadrat

3)3x-1/5 - 13-x/2 mniejsze 7x/3 -11(x+3)/6

Sory że tak słownie niektóre ale nie umiem tych ułamków napisać mam nadzieję że wiadomo ocb:)

2

Odpowiedzi

2010-04-08T22:40:53+02:00
1) 3(x²-8x+16)-2(4x²+4x+1)≥14x+5x²
3x²-24x+48-8x²-8x-2≥14x-5x²
3x²-24x-8x²-14x+5x²≥48
-46x≥-48
x≤1 ²/₄₆

2) -1/2(4x²+4x-1)+3(4x²-4x+1)<10x²
-2x²-2x-1/2+12x²-12x-3<10x²
-2x²-2x+12x²-12x-10x²<-2 1/2
-14x<2 1/2
x> 5/28

3)pierwsze rownanie te poczatkowe pomnoz razy | x 30
6(3x-1)-15(13-x)<70x-55(x+3)
18x-6-195-15x<70x-55x-165
-12x<36
x>-3
2010-04-08T23:42:56+02:00
3(〖x-4)〗^2-2(〖2x+1)〗^2 ≥14x-5x^2
3(x^2-2*x*4+4^2)-2[(2〖x)〗^2+2*2x*1+1^2 ] ≥14x-5x^2
3(x^2-4x+16)-2(〖4x〗^2+4x+1) ≥14x-5x^2
3x^2-12x+48 - 8x^2-8x -2 ≥14x-5x^2
3x^2-12x-8x^2-8x -14x+5x^2 ≥-48+2
-34x ≥-46 |:(-34)
x ≥-46/34
x ≥ -23/17
x ≥- 15/17


-1/2 〖(2x+1)〗^2+3〖(2x-1)〗^2 <10x^2
-1/2 [(2〖x)〗^2+2*2x*1+1^2] +3 [(2〖x)〗^2-2*2x*1+1^2]< 10x^2
-1/2 (4x^2+4x+1)+3(4x^2-4x+1)< 10x^2
-2x^2-2x-1/2+12x^2—12x+3<10x^2
-2x^2-2x+12x^2—12x-10x^2<-3+ 1/2
-14x<-21/2 |:(-14)
x>-5/2 :14
x>2/5*14
x>28/5
x>5,6

^ kwadrat