1. wymień problemy społeczne, które mogą wynikać z występowania ludności innej narodowości na obszarze Polski.

2. Oceń wkład wnoszony przez mniejszości narodowe w dziedzictwo kulturowe Polski.

PROSZE O PILNĄ POMOC!!! POTRZEBUJĘ TO NA TERAZ!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-10T11:36:51+02:00
1 Imigranci zajmuja miejsca pracay które sa przeznaczone dla ludnosci miejsowej co moze być pzyczyna konfliktów,nietolerancja,ludność ta modyfikuje kulture ludności miejscowej wnoszac do nie swoje zwyczaje.
2 Zanik kultury ludnosci miejscowej, zróznicowanie kulturowe,wykwalifikowani pracownicy wnosz swoj wklad w nauke .
4 2 4