TEKST: W niektórych pociągach mogą być przewożone przesyłki, tzw. przesyłki konduktorskie. Masa przesyłki nie może przekroczyć 10 kg, a jej maksymalne wymiary : 20 cm x 40 cm x 50 cm.

ZADANIA: 1. Wykonano siatkę prostopadłościanu o takich wymiarach jak maksymalne wymiary przesyłki konduktorskiej. Siatka ta składa się z sześciu prostokątów. Jakie wymiary ma prostokąt o najmniejszym polu?

2. Ile litrów wody mieści się w prostopadłościennym naczyniu o takich wymiarach jak maksymalne wymiary przesyłki konduktorskiej?

PROSZĘ SZYBKO DAJĘ NAJ :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T22:39:09+02:00
Zad1
20cmx40cm

zad2
20cm*40cm*50cm= 40000cm³=40dm³=40l