1.
Pompa pompuje wodę z jeziora do zbiornikaznajdującego się 10 m ponad poziomem wody z szybkością 500 litrów na minutę. Jaka jest moc pompy?

2. Kamień o masie 0,5 kg wrzucono z powierzchni Ziemi z prędkością 22 m/s pod takim kątem do poziomu że maksymalna wysokość jaką osiągną w tym ruchu 10m .Jak była prędkość kamienia w chwili kiedy był na maksymalnej wysokości ? Z jaką prędkością uderzył w Ziemię ?

3.Ciała o masach m1,m2,m3 połączone są nieważką i nierozciągliwą nicią . Nić przełożono przez dwa ruchome bloczki . Jak na rysunku . Z jakim przyspieszeniem będzie się poruszała masa m2?Siły tarcia i oporu pominąć ??

M1=2 kg
m2=10kg
m3=3kg

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-08T22:12:27+02:00
Zadanie 1

Dane:
t=1min=60s
a=10m
m=500kg
500L czyli 500 kg, bo 1L wody = 1kg.

Szukane:
F=?
W=?
P=?

F=m*a
F=(500*10)N
F=5000N

W=F*s
W=(5000*60)J
W=30000J

P=W/t
P=(30000/60)W
P=1000W

Odp: Moc urządzenia wynosi 1000W.


Nad resztą pomyślę :) P.S chcesz skan kartki ze wzorami z fizyki z całego gim? ;P
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T22:16:44+02:00
1.
Praca jaką wykonuje pompa w ciągu minuty jest równa zmianie energii wody

V*ρ=m
m=0,5m³*1000kg/m³=500kg -masa wody
t=60s
h=10m

ΔE=mgh
W=ΔE
P=W/t
P=ΔE/t
P=500*10*10/60=833,3W

2.
m=0,5kg
Vo=22m/s
H=10m
Vx=?
Vk=?
Znając maksymalną wysokość możemy obliczyć składową pionową początkowego wektora prędkości

H=Vy²/2g
Vy=(pierwiastek)2gH=14,1m/s

Vy/Vo=sinα
sinα=0,64
α=40º
Obliczamy wartość Vx
Vx=const.
Vx=Vo*cosα=22*0,77=16,9m/s -jest to prędkość na wysokości Hmax

Vk=Vo -prędkość końcowa będzie równa prędkości początkowej

3.
Zaznaczamy siły działające na każde ciało
Robimy układ równań . korzystając z tego że Fw=ma wyliczamy a(dodajemy stronami wyciągamy a przed nawias i dzielimy przez m1+m2+m3)

a=0,67m/s²
1 5 1