Dany jest wielomian W(x)=x³-2x²-5x+6 sprawdź która z liczb: r1=3, r2=2,
r3= -2 r4= -1, r5=1, r6=4 jest pierwiastkiem wielomianu w(x) a następnie wykonaj dzielenie wielomianu w(x) przez dwumian x-r
Wielomian w(x) rozłóż na czynniki stopnia możliwie najniższego.

1

Odpowiedzi

2009-11-06T15:25:37+01:00
W(x)=x³-2x²-5x+6

W(3)= 27-18-15+6=0 ( jest pierwiastkiem wielomianu)
W(2)- 8-8-10+6 ≠ 0 ( nie jest pierw.)
W(-2)= -8-8+10+6= 0( jest pierw, wielomianu)
W(-1)= -1-2+5+6 ≠0 ( nie jest pierw.)
W(1)= 1-2-5+6≠0 ( nie jest pierw.)
W(4)= 64-32-20+6 ≠ 0 ( nie jest pierw.)
Pierwiastkami podanego wielomianu są liczby r1=3 oraz r3=-2