Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T15:26:53+01:00
Pierre Jacques Etienne Cambronne (ur. 26 grudnia 1770) - generał francuski.
Walczył we wszystkich wojnach epoki napoleońskiej. Towarzyszył Napoleonowi na wyspie Elbie. W bitwie pod Waterloo dowodząc dywizją gwardii został ranny.

Tyrteusz, Tyrtajos - poeta, śpiewak grecki z VII wieku p.n.e..
Według legendy Tyrteusz pochodził z Aten, jednakże źródła historyczne podają także jako ojczyznę Tyrtajosa Spartę lub Milet. Dysponował niemałym talentem poetyckim, był kulawy. Został wysłany przez Ateńczyków na pomoc Spartanom podczas drugiej wojny messeńskiej, aby zagrzewać ich do boju swoimi pieśniami.
3 5 3
2009-11-03T15:28:12+01:00
1.Cambronne był to generał francuski.
2.Tyrteusz był to poeta działający w Sparcie.
2009-11-03T15:33:59+01:00
Pierre Jacques Etienne Cambronne (ur. 26 grudnia 1770 w Saint-Sébastien-sur-Loire, zm. 29 stycznia 1842 w Nantes) - generał francuski.

Walczył we wszystkich wojnach epoki napoleońskiej. Towarzyszył Napoleonowi na wyspie Elbie. W bitwie pod Waterloo dowodząc dywizją gwardii został ranny.

Przypisywane są mu słowa, które miał wypowiedzieć w czasie bitwy pod Waterloo. Na wezwanie Brytyjczyków do poddania się miał odpowiedzieć: La garde meurt, mais elle ne se rend pas (Gwardia umiera, ale nie poddaje się). Inna wersja mówi, że odpowiedział: Merde! (Cholera!, dosł.: Gówno!)

W późniejszym okresie otrzymał tytuł arystokratyczny oraz pełnił funkcję komendanta Lille.Tyrteusz, Tyrtajos (gr. Τυρταῖος Tyrtaios) - poeta, śpiewak grecki z VII wieku p.n.e..

Według legendy Tyrteusz pochodził z Aten, jednakże źródła historyczne podają także jako ojczyznę Tyrtajosa Spartę lub Milet. Dysponował niemałym talentem poetyckim, był kulawy. Został wysłany przez Ateńczyków na pomoc Spartanom podczas drugiej wojny messeńskiej, aby zagrzewać ich do boju swoimi pieśniami.

Z jego twórczości zachowało się do dzisiaj zaledwie ok. 150 wersów, stanowiących jednak dość zróżnicowaną twórczość, którą podzielono na pięć ksiąg. Największą częścią są pieśni (elegie) bojowe, marszowe i utwory o charakterze politycznym.

Od jego imienia poezja patriotyczna wzywająca do walki określana jest mianem poezji tyrtejskiej, zaś postawa pełna gotowości do oddania życia dla dobra ojczyzny to postawa tyrtejska. Jest to postawa honorowa, zasługująca na najwyższe uznanie.

Jego imieniem (Tyrtej) nazwano pięć numerów konspiracyjnego dodatku literackiego do Biuletynu Kujawskiego, redagowanego przez Tadeusza Sarneckiego i Grzegorza Timofiejewa, konspiracyjnego organu łódzkiego okręgu AK. Ukazały się w okresie od 21 marca do 26 sierpnia 1942, do momentu aresztowania obu redaktorów.