1. Izochronizm wahadła oznacza, że czas wykonywania przez wahadło jednego pełnego wahnięcia (dla niezbyt dużych wychyleń)___________________________________________________________________________________________________________

2. czas wykonywania przez wahadło 12 pełnych wahnięć wynosi 3 sekundy. Jaki jest okres i częstotliwość tych drgań?

3. Kulka zawieszona na nitce wykonuje drgania. Chcąc trzykrotnie zmniejszyć okres drgań, należy długość wahadła ____________________________, ponieważ okres drgań jest wprost proporcjonalny do ______________________.

proszę o rozwiązanie :<, pilne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T16:47:16+02:00
1.(izochronizm polega na tym,że okres drgań wahadła NIE zależy od amplitudy drgań)
2.T(okres)=4/5
f(częstotliwość)=20/16=5/4
3.przedłużyć(zwiększyć) 3 razy,do odwrotności częstotliwości(np. jak okres jest 4 to częstotliwość 1/4 i na odwrót jak częstotliwość jest 4 to okres jest 1/4)
2 4 2