Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-09T11:08:08+02:00
Arabowie chętnie uczestniczyli w podbojach nie tylko za sprawą nakazu religii,ale także dla łupów jakie zdobywali. Szybko podporządkowywali sobie podbite ludy,nie niszczyli jednak zakorzenionej tam kultury i tradycji,lecz starali się ją wykorzystać .Dbali zarazem o rozwój i naukę swojego języka,sprowadzając arabskich urzędników i zmuszając w ten sposób miejscową ludność do poznania języka arabskiego.
W okresie panowania kalifów z rodu Abbasydów nastąpił rozkwit nauki i sztuki islamu.Utworzono akademię -Dom Mądrości.Uczeni tłumaczyli tam na j. arabski starożytne dzieła geografa Klaudiusza,Ptolemeusz,filozofa Arystotelesa,lekarza Hipokratesa.
Powstało tam również nowoczesne obserwatorium astronomiczne,oraz biblioteka w której gromadzono książki z całego świata.Arabowie cenili nie tylko tradycję starożytną ,korzystali też z bogatej kultury ludów podbitych,m.i.n. przejęli liczby indyjskie (dziś nazywane arabskimi ).Dzieła wielkich arabskich filozofów i medyków -Awicenny i Awerroesa przetłumaczono na j.łaciński,dzięki czemu stały się one popularne w Europie .Na dworach kalifów powstawały oryginalne romanse rycerskie ,poezja oraz zbiory baśni,jak np.Księga tysiąca i jednej nocy.
W architekturze i malarstwie wzorce arabskie stopiły się z motywami pochodzącymi z podbitych terenów .Religia zakazywała przedstawiania wizerunków ludzi i zwierząt ,dlatego w sztuce dominowały motywy roślinne i geometryczne.Przestrzegając tego zakazu ,wspaniale zdobiono pałace meczety (świątynie muzułmańskie ),książki,ceramikę wyroby z drewna oraz kobierce.Z czasem w niewielkich miniaturach zaczęto przedstawiać portrety władców,sceny bitew i uroczystości.
Dzięki związkom z tradycją starożytną oraz wpływom na terenie Bizancjum i Hiszpanii kultura arabska odegrała ważną rolę w rozwoju kultury europejskiej
42 3 42