1.OBLICZ SKŁAD PROCENTOWY PIERWIASTKÓW W WĘGLANIE WAPNIA O WZORZE CaCO3. Zapisz obliczenia.

2.Ustal stosunek masowy pierwiastków o cząsteczce glukozy o wzorze C6H12O6 zapisz obliczenia

3.Podczas rozkłądu 72g wody otrzymano 8g wodoru proces rozkładu wody przedstaw równaniem rekacji i oblicz ile gramów tlenu otrzymano.
Prosze pomóżcie !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T22:12:28+02:00
1.
40g/100g = 40% - Zawartość wapnia
12g/100g=12% - Zawartość węgla
48g/100g=48% - Zawartość tlenu

2.
6*12g=72g - C
12*1g=12g - H
6*16g=96g - O

Stosunek 72:12:96=6:1:8

3.
2H2O -> 2H2 + O2

mmol 2H2O - 36g mmol O2 - 32g

36g - 72g
32g - x
x=72*32/36
x=64g
2 3 2