Zad.1.
Na mapie w skali 1:3000 powierzchnia jeziora wynosi 750mm2. Oblicz rzeczywistą powierzchnię jeziora.
Zad.2.
Na mapie w skali 1:70000 odległość z miejscowości X do Y wynosi 14cm. Oblicz odległość rzeczywistą.
Zad.3.
W jakim czasie Ziemia obróci się o 110stopni?
Zad.4.
Oblicz kąt padania promieni słonecznych w dniu 22XII dla Helsinek(60 stopni 08 minut N).
Zad.5.
Temperatura najcieplejszego miesiąca wynosi 16,2stopnia celcjusza , natomiast najchłodniejszego -6,8stopnia celcjusza. Oblicz amplitudę roczną temperatury i średnią roczną temperaturę.

2

Odpowiedzi

2010-04-08T22:29:26+02:00
1.

1cm - 30m

1mm2 - 0,01cm2
750mm2 - x

x = 7,5cm2

1cm - 30m
1cm2 - x

x = 900m2

1cm2 - 900m2
7,5cm2 - x

x = 6750m2 - powierzchnia jeziora.2.
1:70000
1cm - 0,7km
14cm - x

x = 9,8km


3.

Czas jednego obrotu wynosi 23 godziny 56 minut i 4 sekundy ( w przybliżeniu 24h) i to jest 360*

Czyli o 110* w czasie 7h i 33 minuty.


4.

Hs = 90* - 60*08' - 23*27'
Hs = 5* 25'

5.
Amplituda: 16,2*C - (-6,8*C) = 16,2 + 6,8 = 23*C
Średnia temperatura: 23*C / 2 = 11,5*C
1 5 1
2010-04-08T22:40:38+02:00
1.1:3000,1cm=30m,1mm=3m,750x3=2250m2
2.1:70000,1cm=0,7km,14x0,7=9,8km
3.110:4=27,5min
4.h=90-[-23,5-60,08]
h=90-[-83,58]
h=6,42
5.16-(-6,8)=16+6.8=22,8-roczna amplituda
22.8/2=11,4-średnia roczna temperatura
2 2 2