Odpowiedzi

2010-04-08T21:52:50+02:00
A)
2 H₂ + O₂ -> 2 H₂0
b)
H₂ + Cl₂ -> 2 HCl
2010-04-08T21:54:01+02:00
A)wodoru z tlenem (produktem jest woda)
2H₂ + O₂ ---> 2H₂o

b)wodoru z chlorem (produktem jest chlorowodór)
H₂ + Cl₂ ---> 2HCl