Odpowiedzi

2009-11-03T15:33:08+01:00
KIRCHHOFF GUSTAV ROBERT (1824-87), fizyk niem.; prof. uniw. we Wrocławiu, Heidelbergu i Berlinie. W historii nauki często zapomina się o Gustavie Kirchhoffie, a przecież jego przekonania stanowią podstawę fizyki XX w. W 1859 r. Kirchhoff stwierdził, że każdy pierwiastek chemiczny ma charakterystyczne widmo i opracował doskonałą metodę analityczną - spektroskopię. Pozwala ona identyfikację wszystkich pierwiastków. Ponadto Kirchhoff dostrzegł natychmiast możliwość zastosowania tej metody do zbadania substancji chemicznych występujących w przestrzeni kosmicznej. Około 1860 r. przedstawił bardzo ważny problemem "promieniowania ciała doskonale czarnego", którego sam nie zdołał rozwiązać. Doprowadziło to w końcu - czterdzieści lat później - do powstania teorii kwantów. Był doskonałym wykładowcą, "dążył do przejrzystego ścisłego przedstawienia ilościowych wyników doświadczeń - pisze L. Rosenfeid posługując się przy tym bezpośrednimi metodami i prostymi koncepcjami". Gustav Robert Kirchhoff urodził się 12 marca 1824 r. w Królewcu, wówczas leżącym do Prus Wschodnich (obecnie Kaliningrad w Rosji). Jego ojciec był prawnikiem i urzędnikiem. Kirchhoff już w młodości przejawiał zainteresowanie tematyką. Na uniwersytecie w Królewcu studiował pod kierunkiem Franza von Neumanna, mineraloga, który zajmował się nową fizyką matematyczną i teorią elektromagnetyzmu. Po uzyskaniu dyplomu w 1847 r. otrzymał stypendium na studia w Paryżu, ale wyjazd udaremniła rewolucja 1848 r. W związku z tym udał się najpierw do Berlina, gdzie wykładał, a w 1850 r. został profesorem we Wrocławiu. W tym okresie poznał chemika Roberta Bunsena, wynalazcę popularnego gazowego "palnika Bunsena", i zaprzyjaźnił się z nim blisko. Starszy o trzynaście lat Bunsen przyczynił się do ściągnięcia Kirchhoffa w 1854 r. na uniwersytet w Heidelbergu, gdzie rozpoczęli długą i owocną współpracę.
2009-11-03T15:34:15+01:00
Urodził się w Królewcu, jako trzeci syn radcy prawnego. Podczas studiów na miejscowym uniwersytecie oraz po ich ukończeniu zajmował się głównie badaniem prądów elektrycznych. Wynalazł silne ogniwo elektryczne (znane pod jego nazwiskiem), które składało się z cynku i węgla, a jako elektrolit i depolaryzator użył kwasu siarkowego i azotowego.
W latach 1845-1848 odkrył prawa przepływu prądu elektrycznego stanowiące podstawę teorii obwodów elektrycznych, nazwane później na jego cześć prawami Kirchhoffa:

* pierwsze prawo Kirchhoffa mówi, iż suma algebraiczna prądów przepływających przez wszystkie przewody w sieci łączące się w jednym punkcie jest równa zeru,
* drugie prawo Kirchhoffa mówi, iż suma algebraiczna sił elektromotorycznych wewnątrz dowolnego obwodu zamkniętego jest równa sumie iloczynów natężenia prądów i oporów elektrycznych w różnych częściach tego obwodu.

W 1950 r. został profesorem we Wrocławiu, zaś mając 30 lat podjął pracę na uniwersytecie w Heidelbergu. W 1857 r. podał ogólną teorię przepływu prądu w przewodnikach.
W 1858 r. przedstawił tzw. równanie telegraficzne, za pomocą którego wykazał, że wzdłuż przewodów rozchodzi się "fala elektryczna", na którą nakłada się podobna fala odbita (o kierunku przeciwnym). Wykazał też, że fale te rozchodzą się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Odkrycie to przyczyniło się do powstania jednolitej teorii fal Maxwella.
Inne prace związane z elektrycznością Kirchhoffa dotyczyły obliczania pojemności kondensatorów oraz związane były z badaniami pól elektrycznych. Prowadził również badania nad wzajemnym oddziaływaniem pól elektrycznych i magnetycznych z mechanicznymi naprężeniami i odkształcaniem materiałów.
Zainteresowania Kirchhoffa obejmowały również inne dziedziny fizyki. Zajmował się optyką, ciepłem, mechaniką ciał stałych, hydrodynamiką, fizyką matematyczną i teorią sprężystości.
Zasługą Kirchhoffa w dziedzinie zjawisk świetlnych, a w szczególności analizy spektralnej, było odkrycie absorpcji światła, co umożliwiło identyfikację pierwiastków znajdujących się na Słońcu i na innych obiektach kosmicznych. Dzięki analizie spektralnej odkrył pierwiastki: cez i rubid.
Jego odkrycia przyczyniły się do nadania mu wielu tytułów akademii naukowych.
  • Użytkownik Zadane
2009-11-03T15:50:20+01:00
Kirchhof gustaw robert1824-87 fizyk niemiecki profesor uniwersytetu m. in. w heidelbergu, berlinie, opracowal metode analizy spektralnej oraz odkryl cez i rubid;sformuowal prawa dotyczacerozgalezionych obwodow elektrycznych; prawo promieniowania temperaturowego, zajmowal sie zagadnieniami mechaniki m. in. teoria odksztalcen