Odpowiedzi

2010-04-08T21:57:06+02:00
SKUTKI POWSTANIA
nastanie ciężkiej ery Paskiewicza (statut organiczny (ograniczenie autonomii Królestwa
Polskiego, np. zakaz posiadania przez króla armii); represje wobec uczestników powstania
(zsyłki na Sybir, konfiskaty majątków powstańców); Wielka Emigracja. zamknięto Uniwersytet Wrszawski, a na ziemiach zabranych Liceum Krzemienieckie i Uniwersytet
Wileńskizawieszono działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk.,w listopadzie 1831 roku
wprowadzono cło między Królestwem a cesarstwem
Skutki:
-zlikwidowanie Rzeczypospolitej Krakowskiej i wcielenie jej do Austrii (1846);
-powstanie łączyło program niepodległościowy z radykalizmem społecznym;
-masowe represje (Sybir, więzienia, terror, wyroki śmierci).
1 1 1
2010-04-08T22:01:59+02:00
Powstanie styczniowe:
-umocnienie nastrojów patriotycznych,
-poległy tysiące powstańców
-zubożenie kraju
-ożył spór o celowość powstań
- wielu uczestników lub tylko sympatyków powstania zesłano na Syberię lub do pracy w kopalniach na Uralu


Powstanie listopadowe:
-Mikołaj I znosi odrębność Królestwa (autonomiczna prowincja Rosji)
-likwidacja sejmu i wojska polskiego
-rusyfikacja
-rozwiązanie Uniwersytetu Warszawskiego
-namiestnikiem Królestwa zostaje Iwan PaskiewiczPowstanie krakowskie:
-wcielenie Rzeczpospolitej Krakowskiej do Austrii
-zaostrzona represja zaborców wobec Polski
straty materialne, demograficzne
-zlikwidowanie Rzeczypospolitej Krakowskiej i wcielenie jej do Austrii (1846);
-powstanie łączyło program niepodległościowy z radykalizmem społecznym;
-masowe represje (Sybir, więzienia, terror, wyroki śmierci)
3 4 3