ZADANIE 6:
Czynności ćwiczącego:

1. Otwórz nowy dokument i zapisz go pod nazwą tabulacja.doc

2. Wykonaj następujące czynności:

* Wstaw do dokumentu pole adresowe zawierające Twoje nazwisko, imię, adres. Użyj do tego celu tabulatora środkującego.
* Stosując tabulator prawostronny ustawiony na 16 cm, wstaw w pierwszej linii pole daty .
* Ustaw tabulator lewostronny na wysokości 8 cm.
* W kolejnych liniach umieść przykładowe:
o nazwę firmy (adresata)
o adres firmy (miejscowość)
* W kolejnej linii usuń ustawione tabulatory.
* Wpisz dowolną treść pisma.
* Poniżej zasadniczej treści pisma ustaw tabulator środkujący na 13 cm.
* Wstaw elementy podpisu: stanowisko/tytuł, imię i nazwisko. Oddziel linie zwiększając odstęp przed dolnym akapitem na 24 pt.

1

Odpowiedzi

2010-04-11T00:03:36+02:00