Odpowiedzi

2010-04-08T22:02:52+02:00
Jeżeli chodzi ci o tłumaczenie to:

What have you done recently?-Co zrobiłeś niedawno?

A jeżeli o odpowiedź na pytanie to:

Niedawno oglądałam bardzo ciekawy program telewizyjny o zwierzętach, a konkretnie o ssakach żyjących w Afryce na sawannie na kanale przyrodniczym o nazwie Animal Planet.

I recently watched a very interesting TV program about animals, and more specifically to mammals living in Africa on the savannah in the natural channel called Animal Planet.
1 5 1