Proszę przetłumaczyć, ale nie z translatora.
Only the grey cub opened his eyes again. The other four died before One Eye could find food.
It was soon after this that the old wolf died fighting a lynx. Later the she-wolf went hunting for meat and she found old One Eye is body near the lynx is cave. She did not and was too dangerous to fight.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T23:31:14+02:00
Tylko szary otworzył oczy. Pozostałe cztery zmarły przed pierwszym znaleźliśmy żywności. Wkrótce po tym, że stary wilk umarł walki rysia. Później wilczyca poszła polować dla mięsa i znalazła stare pierwsze oko to ciało w pobliżu jaskinia jest ryś. Ono nie było zbyt niebezpieczne i do walki.