Prosze o przetlumaczenie :) Wybiore najlepsze

1, 2 osoby jada autem zagadani
2, wywieszenia plakatow przez ksiedza
3,Rozmowa malzonka w sypialni
4, Rozmowa pani przez telefon
5, Spiewanie i granie na pianinie
6, Rozmowa przed domem o pogodzie
7, wsiadanie do auta
8, opalanie sie i picie alkoholu
9, Rozmowa z policjantem
10, dziadki w wesolym miasteczku
11, Ogladanie sie w smiesznych lustrach
12, Jechanie kolejka w strasznym tunelu
13, koniec

1

Odpowiedzi

2010-04-08T22:13:10+02:00
1. 2 persons are driving car lost in conversation.
2. of displaying posters by priest
3. Conversation of the spouse in bedroom
4. Conversation of the woman on the phone
5. singing and playing piano
6. Conversation in front of the house about weather
7. getting car
8. in sunbathing and drinking alcohol
9. Conversation with policeman
10. grandparents in funfair
11. looking at oneself in funny mirrors
12. driving railway in terrible tunnel
13. the end